Individuella val

Under din tid på Rytmus väljer du 200 poäng fritt. Det kan vara kurser i språk, matematik, samhällsorienterade ämnen eller musik.

Under läsåret 2016-2017 finns följande kurser att välja på. Detta kan skilja sig något åt mellan åren. Valen görs i februari varje år.

Individuella val-2016-2017

 

Detta kan skilja sig något åt mellan åren. Valen görs i februari varje år.