Individuella val

Under din tid på Rytmus väljer du 200 poäng fritt. Det kan vara kurser i språk, matematik, samhällsorienterade ämnen eller musik. Valen görs i februari.