Välkommen till Rytmus i Borlänge

studio02

Rytmus

Gymnasieskolan Rytmus finns nu även etablerad i Borlänge. Utbildningen startades hösten 2017.

Rytmus är en del av AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag.

Rytmus startades 1993 och är idag Sveriges största musikgymnasium med över 1200 elever i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Borlänge. Eleverna läser det högskoleförberedande estetiska programmet vilket kan leda elever in på många olika yrkesval även utanför musikbranschen.

Rytmus är det självklara gymnasievalet för alla ungdomar som vill få möjlighet att växa inom det estetiska området och bli självständiga, reflekterande och kreativa människor. Rytmus Borlänge har tre olika inriktningar, instrument/sång, singer/songwriter, musikproduktion.

Rytmus utvecklar och berikar svenskt musikliv och eleverna går vidare till högskolor och universitet över hela världen. Några av de elever som tidigare gått på skolan är Tove Lo, Icona Pop, Wiktoria, Sarah Dawn Finer, Molly Sandén, Erik Hassle och Andreas Moe.

Utbildningen kännetecknas av ett nära samarbete med branschen, många av lärarna är själva aktiva inom musik och media. Skolan bjuder regelbundet in artister, musiker, musikproducenter och andra verksamma till gästspel och föreläsningar. Till utbildningen i Borlänge finns förra frontfiguren i Mando Diao, Gustav Norén ­och Kalle Moraeus knutna som skolans faddrar. De är sakkunniga i olika utbildnings- och musikfrågor och båda ingår i skolans Advisory board.

Telefon Växel: 0243-21 71 70

Mail: info.borlange@rytmus.se

#barapårytmus #rytmusborlänge #rytmusförälder