Välkommen till Rytmus i Borlänge

studio02

Rytmus

Gymnasieskolan Rytmus etablerar sig i Borlänge. Utbildningen beräknas starta hösten 2017.

Rytmus är en del av AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag.

Rytmus startades 1993 och är idag Sveriges största musikgymnasium med över 1200 elever i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Norrköping. Eleverna läser det högskoleförberedande estetiska programmet vilket leder elever in på många olika yrkesval även utanför musikbranschen.

Rytmus är det självklara gymnasievalet för alla ungdomar som vill få möjlighet att växa inom det estetiska området och bli självständiga, reflekterande och kreativa människor. Fem olika inriktningar finns, instrument/sång, vokalmusiker, singer/songwriter, musikproduktion och estet/sam. Rytmus utvecklar och berikar svenskt musikliv och eleverna går vidare till högskolor och universitet över hela världen. Några av de elever som tidigare gått på skolan är Sarah Dawn Finer, Molly Sandén, Erik Hassle och Kim Cesarion.

Utbildningen kännetecknas av ett nära samarbete med branschen, många av lärarna är själva aktiva inom musik och media. Skolan bjuder regelbundet in artister, musiker, musikproducenter eller andra verksamma till gästspel och föreläsningar. Till utbildningen i Borlänge finns förra frontfiguren i Mando Diao, Gustav Norén ­och Kalle Moraeus knutna. De är sakkunnig i olika utbildnings- och musikfrågor och båda ingår i skolans Advisory board.

Kontaktpersoner Rytmus:

Anna Ek, rektor
anna.ek@rytmus.se
070-525 12 89

Carin Jugo Andersson
Verksamhetschef Rytmus AB
carin.jugoandersson@rytmus.se
Mobil: 072-743 79 94