MENU

Författare:
Eva Appelgren
Taggar:
Skolinspektionen
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Rytmus AB
18 maj, 2016

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att säkerställa att vi följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten.

De har precis slutfört granskningen av Rytmus gymnasieskolor och huvudman. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för utbildningen inom skolformen gymnasieskola. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö där elever ska nå sina mål.

Vi kan stolt och glädjande berätta att Skolinspektionen meddelar att vi bedriver vår verksamhet utan anmärkning.

Grattis alla elever och tack alla fantastiska medarbetare på Rytmus för ett enastående arbete.

Carin Jugo Andersson

Verksamhetschef Rytmus